Impresum

Rutar marketing d.o.o.

Premrlova ulica 14,
1000 Ljubljana
T: +01 420 29-10
F: +01/420 29 80
E-Mail: office@rutar.com
Št. vpisa v sodni register
12833500

Davčna številka
SI 51089599a,

Panoga
Prodaja pohištva

Varstvo osebnih podatkov:
Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Zagotavljamo vam, da bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.

Lastnik spletne strani
Rutar marketing d.o.o.

Plačilni pogoji:
Namesto cene so od dobavitelja priporočene prodajne cene.


Izključitev odgovornosti
Rutar je za lastno vsebino odgovoren glede na splošne predpise. Na tej spletni strani prikazane informacije so bile skrbno obdelane. Kljub temu lahko te podatke objavljamo le brez jamstva; odgovornost za morebitne napake in za fizično ali miselno škodo, ki je nastala zaradi uporabe vsebine, je izključena, v kolikor zakonsko ni drugače določeno.

Rutar ne odgovarja za pravilnost, popolnost in razpoložljivost tujih spletnih strani, ki so dosegljive preko hiperlinkov (hiper povezav) spletne ponudbe, ker izrecno ne prevzema njihove vsebine.
Rutar nima vpliva na aktualno in prihodnjo obliko in vsebino tujih spletnih strani dosegljivih preko linkov (povezav). V primeru, da te strani prikazujejo nezakonite dejavnosti, se s tem izrecno distanciramo od teh vsebin. Ta izjava velja za vse na naši spletni strani navedene povezave in za vse vsebine spletnih strani, h katerem vodijo linki in povezave.
Pri cenah, tehničnih podatkih in fotografijah si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak. Namesto cene so od dobavitelja priporočene prodajne cene. Ceniki so na razpolago pri naših svetovalcih. Ponudba velja do razprodaje zalog. Nakup možen le v količinah za družinske potrebe.

Uporaba storitev spletne analitike
Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev za spletno analitiko podjetja Google Inc. (v nadaljevanju »Google«). Google Analytics uporablja piškotke (»Cookies«). Informacije, ki se ustvarijo s piškotki, o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom), se prenesejo in shranijo na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike. V primeru aktivacije anonimnosti vašega IP- naslova na tej strani, bo Google prej skrajšal vaš IP-naslov znotraj držav članic Evropske Unije ali v drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo izjemoma se bo celotni IP-naslov shranil na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike, kjer bo skrajšan. Google bo informacije, zbrane na tej spletni strani, uporabil za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, da bo izdelal poročila o aktivnostih na spletni strani za upravljavce spletne strani in za izvedbo nadaljnjih storitev, ki so povezane z uporabo spletne strani in svetovnega spleta. Poleg tega bo Google te informacije po potrebi predal tretjim osebam, če je to zakonsko predpisano in če tretje osebe te podatke po naročilu Googla obdelujejo. Google ne bo v nobenem primeru vašega IP-naslova povezoval z drugimi Googlovimi podatki. Nameščanje piškotkov lahko z ustreznimi nastavitvami vašega spletnega brskalnika onemogočite, ampak vas opozarjamo, da v tem primeru uporaba vseh funkcij v popolnem obsegu na tej spletni strani ne bo mogoča. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da lahko Google obdeluje podatke, ki so bili pridobljeni o vas, in sicer na način in v namen, ki je naveden zgoraj.

Zbiranje podatkov s strani Google Analytics lahko preprečite tako, da kliknete na naslednjo povezavo. Aktiviran bo ti. „opt-out piškotek“, ki preprečuje nadaljnjo zbiranje vaših podatkov pri uporabi te spletne strani. Deaktiviraj Google Analytics

Več informacij glede pogojev uporabe in zaščite podatkov najdete na tej povezavi http://www.google.com/analytics/terms oz. na https://www.google.com/policies/. Obveščamo vas, da je bila storitev Google Analytics na tej spletni strani razširjena s kodo „gat._anonymizeIp();“ s katero je omogočeno anonimno zbiranje podatkov o IP-naslovih (ti. IP-Masking).

Uredba o električni in elektronski opremi

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) vas obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme,  odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.  Odpadna električna in elektronska oprema, ki nam jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO. Naše poslovalnice imajo več kot 400 m2 prodajne površine namenjene prodaji EEO, zato lahko v naših trgovinah brezplačno oddate tudi zelo majhno EEO, pri kateri nobena zunanja dimenzija ne presega 25 cm, pri čemer se upoštevajo le dimenzije opreme brez dodatkov, ki jih je mogoče odstraniti.